تحلیل تکنیکال دسینا

یکشنبه 1 مهر 1397

تحلیل تکنیکال دسینا

نمودار زیر مربوط به دسینا در تایم فریم روزانه میباشد. همانطور که مشاهده میکنید، سهم در یک کانال صعودی قرار گرفته است و با برخورد به کف کانال صعودی، پتانسیل رشد به سقف کانال را دارد. سهم حتی مقاومت 1461 تومان خود را شکسته و در بالای در حال نوسان میباشد...

ارسال نظرات