الزام افزایش حساسیت سهامدار به واکنش برخی سهم‌ها

شنبه 8 دی 1397

الزام افزایش حساسیت سهامدار به واکنش برخی سهم‌ها

بسیاری از نمادها که سبزپوشی را تجربه کردند براساس تحلیل واقعی نبوده بلکه باید تحلیل‌گران، وضعیت آنها را به‌صورت دقیق بررسی کنند.
 
اسمعیل فوادیان مدیرعامل کارگزاری مهرآفرین در گفت‌وگو با بورس‌نیوز درخصوص وضعیت بازار گفت: بازار به دلیل تحرکات گروه بانکی‌ها مخصوصا ملت، صادرات و تجارت با تغییراتی همراه شد چراکه حجم سرمایه این شرکت‌ها انبوه بوده و با کمترین تغییر، تاثیر خود را بر شاخص می‌گذارند.
 
وی ادامه داد: اما در طرف مقابل، سهام برخی شرکت‌ها بوده که با وجود تغییرات فراوان، اما اثرگذاری آنها چندان قدرتمند نیست.
کارشناس بازارسرمایه افزود: بسیاری از نمادهای بانکی که سبزپوشی را تجربه کردند براساس تحلیل واقعی نبوده بلکه باید تحلیل‌گران، دقیق وضعیت آنها را بررسی کنند و سهامداران به‌خصوص جدیدالورودها نیز بیشتر نسب چنین سهم‌هایی حساسیت به خرج دهند.

ارسال نظرات