تغییرات هفتگی قیمت و موجودی انبار فلزات پایه

شنبه 10 آذر 1397

تغییرات هفتگی قیمت و موجودی انبار فلزات پایه

مس تنها محصولی بود که با افت قیمت در هفته اخیر مواجه شد

با احیای بازار فلزات در روز جمعه، بسیاری از محصولات معاملاتی این بازار توانستند معاملات هفتگی را در محدوده مثبت به پایان ببرند و در این میان تنها مس با افت قیمت مواجه شد.

35981:

این هفته تمام محصولات معاملاتی بازار لندن با کاهش سطح ذخایر مواجه شدند و در این میان شدیدترین افت موجودی در انبارهای مس مشاهده شد.

تغییرات قیمت فلزات در روز جمعه و همچنین در هفته اخیر به شرح جدول زیر بوده است:

ارسال نظرات