سود انباشته‌ای به ارزش افزایش‌ سرمایه 79درصدی این کاغذساز

دوشنبه 8 بهمن 1397

سود انباشته‌ای به ارزش افزایش‌ سرمایه 79درصدی این کاغذساز

محل تامین این افزایش سرمایه، سود انباشته شرکت خواهد بود و محل مصرف آن نیز حفظ منابع مالی شرکت جهت اجرای طرح توسعه‌ای تولید محصولات سلولزی یکبار مصرف و بهبود ساختار مالی شرکت عنوان شده است.
 

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، هیات مدیره شرکت صنایع کاغذ پارس، پیشنهاد افزایش سرمایه 79درصدی سهام این شرکت را به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت ارائه کرده است. به این ترتیب و در صورت اجرا شدن افزایش سرمایه فوق، سرمایه شرکت به 2.355.596 میلیون ریال خواهد رسید.

پیشنهاد هیات مدیره «چکاپا» در خصوص افزایش سرمایه

محل تامین این افزایش سرمایه، سود انباشته شرکت خواهد بود و محل مصرف آن نیز حفظ منابع مالی شرکت جهت اجرای طرح توسعه‌ای تولید محصولات سلولزی یکبار مصرف و بهبود ساختار مالی شرکت عنوان شده است.

ارسال نظرات