اخبار و تحلیل سهند

تحلیل تکنیکال دسینا

تحلیل تکنیکال دسینا

نمودار زیر مربوط به دسینا در تایم فریم روزانه میباشد. همانطور که مشاهده میکنید، سهم در یک کانال صعودی قرار گرفته است و با برخورد به کف کانا...

ادامه مطلب

تحلیل ها |
الف

کارگزار رتبه الف

13

بیش از 13 سال سابقه

11

بیش از 11 شعبه

5000

بیش از 5000 حساب کاربری