آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

آموزش تکنیکال

استاد: نعمتی پور

هزینه: 250 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت: 10
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: شنبه ۳ آذر
 • تاریخ خاتمه: یکشنبه ۴ آذر
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

کلاس تستی

استاد: Ali moghadam

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 1100 ریال

 • تعداد جلسات: 1
 • تعداد ساعات: 1
 • ساعت:
 • حد نصاب: 15 الی 35
 • تاریخ شروع: سه شنبه ۲۹ آبان
 • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۹ آبان
 • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها