آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

کلاس تستی

استاد: Ali moghadam

هزینه: 90000 ریال

  • تعداد جلسات: 1
  • تعداد ساعات: 1
  • ساعت:
  • حد نصاب: 15 الی 35
  • تاریخ شروع: سه شنبه ۲۹ آبان
  • تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۹ آبان
  • روزهای برگزاری:

مشاهده سرفصل ها ثبت نام