• بورس کالا و آتی سکه

    شرکت کارگزاری توسعه سهند با کسب “رتبه الف” طبق آخرین ارزیابی و رتبه بندی کارگزاران توسط سازمان بورس، کلیه مجوزهای فعالیت در این حوزه و همچنین مجوز مشاور عرضه توسط این شرکت دریافت شده است. تعهد در انجام سفارشات، ارائه بهترین خدمات مشاوره به مشتریان و همچنین سرعت و دقت در اجرای سفارشات از اصول اولیه ما در تعامل با مشتریان است.محصولات بورس کالا شامل : صنعتی و فلزی، فراورده های نفتی و پتروشیمی و محصولات کشاورزی می باشد.