هیات مدیره و مدیر عامل

اعضای هیات مدیره ای که مسئولیت اداره این شرکت را بر عهده دارند عبارتند از:

Awesome Image

دکتر کیارش هومن

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

Awesome Image

رضا فیروز

نایب رئیس هیات مدیره

Awesome Image

سمیرا رئوف

عضو هیئت مدیره

همکاران

Awesome Image

جواد دینار

مدیر آنلاین